Bài Viết Mới

Posted in Hữu Ích

Cảm nhận về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Ngày thứ 2 vừa qua, tôi có dịp xem lại bộ phim: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Dù đã xem trước đó đôi lần,…

Đọc Thêm... Cảm nhận về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 8): Đức Mến

I/ Khái niệm về tình yêu: Định nghĩa: Tình yêu là một khuynh chiều hướng tới sự thiện, “Sự thiện khả giác” (thấy được) hay…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 8): Đức Mến
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 7): Đức Cậy

I/ Bản chất: Đinh nghĩa: Đức cậy là một thần đức Chúa phú vào linh hồn làm cho ta hy vọng chắc chắn được Chúa…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 7): Đức Cậy
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 6): Đức Tin

Các Nhân Đức Đối Thần (+) Thần đức là nhân đức có đối tượng trực tiếp là Thiên Chúa, được phú vào linh hồn khi…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 6): Đức Tin
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 5): Đức Tiết Độ

I/ Bản chất: (+) Theo giáo huấn của Giáo Hội: Đức tiết độ là một luân đức “chế ngự sự hấp dẫn” của các thú…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 5): Đức Tiết Độ
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 4): Đức Can Đảm

I/ Bản chất đức can đảm: Theo giáo huấn của Giáo Hội: Đức can đảm là một luân đức giúp ta mạnh mẽ và kiên…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 4): Đức Can Đảm
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 3): Đức công bằng

I/ Bản chất đức công bằng: Định nghĩa: Công bằn I/ Bản chất đức công bằng:g là một luân đức siêu nhiên, buộc ta phải trả lại…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 3): Đức công bằng
Posted in Hữu Ích

Chúa nói gì mỗi khi bạn gặp khó khăn?

/* Sưu Tầm */ Bạn nói, “Không thể.” Chúa đáp: “Tất cả mọi sự đều có thể.” (Lc 18:27) Bạn nói, “Con rất mệt mỏi.”…

Đọc Thêm... Chúa nói gì mỗi khi bạn gặp khó khăn?
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 2): Đức Khôn Ngoan

Có 4 luân đức chính: Khôn ngoan/ Công bằng/ Can đảm/ Tiết độ I/ Bản chất đức khôn ngoan: a. Định nghĩa: Khôn ngoan là…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 2): Đức Khôn Ngoan
Posted in Tu Đức

Tu Đức (Bài 1): Khái niệm về nhân đức

1) Định nghĩa: Theo Thánh Toma Aquinô: Nhân đức là một tập quán mà ta có thể tập luyện được, nó hoàn hảo hóa con…

Đọc Thêm... Tu Đức (Bài 1): Khái niệm về nhân đức