Posted in 7 PHÉP BÍ TÍCH

Bí Tích Thêm Sức – Video GM Phêrô Khảm nói về Bí Tích Thêm Sức

Là một người theo đạo Công giáo, có lẽ ai cũng đều lãnh nhận bí tích thêm sức nhưng chắc hẳn, không phải cũng hiểu biết nhiều…

Đọc Thêm... Bí Tích Thêm Sức – Video GM Phêrô Khảm nói về Bí Tích Thêm Sức