Posted in Ảnh Công Giáo

Tuyển chọn những hình ảnh đức mẹ Maria đẹp nhất

Mẹ Maria là biểu tượng của tình yêu, của sự vị tha, biểu tượng của vẻ đẹp tinh tuyền và toàn vẹn. Đức Mẹ bảo trợ…

Đọc Thêm... Tuyển chọn những hình ảnh đức mẹ Maria đẹp nhất
Posted in Ảnh Công Giáo

Tổng hợp những bức ảnh đẹp nhất về Chúa Giêsu Kitô

Tuyển tập những bức ảnh đẹp về Chúa Giêsu mà mình mới tổng hợp được. Đây là ảnh Chúa Giêsu được các nghệ sĩ ở khắp nới trên thế…

Đọc Thêm... Tổng hợp những bức ảnh đẹp nhất về Chúa Giêsu Kitô