Chúa nói gì mỗi khi bạn gặp khó khăn?

/* Sưu Tầm */
Bạn nói, “Không thể.”

Chúa đáp: “Tất cả mọi sự đều có thể.” (Lc 18:27)

Bạn nói, “Con rất mệt mỏi.”

Chúa đáp, “Ta sẽ bổ sức cho con”. (Mt 11:28-29)

Bạn nói, “Không có ai thương con.”

Chúa đáp, “Ta yêu thương con”. (Ga 3:16, 13:34)

Bạn nói, “Con không thể tiếp tục.”

Chúa đáp, “Đừng lo, ơn ta đủ cho con.” (II Cor. 12:9, Ps 91:15)

Bạn nói, “Con không thể tìm được câu trả lời.”

Chúa đáp, “Cha sẽ hướng dẫn con.” (Proverbs 3:5-6)

Bạn nói, “Con không thể làm được.”

Chúa đáp, “Con có thể làm được mọi sự trong Cha.” (Phil 4:13)

Bạn nói, “Con thật vô dụng.”

Chúa đáp, “Mọi sự đều hữu dụng cho những ai yêu mến Ta.” (Rm 8:28)

Bạn nói, “Con không thể tha thứ cho chính mình.”

Chúa đáp, “Cha sẽ tha thứ cho con.” (I Ga 1:9, Rm 8:1)

Bạn nói, “Con không thể quản lý mọi sự.”

Chúa đáp, “Cha sẽ cung cấp mọi điều con cần.” (Phil 4:19)

Bạn nói, “Con rất sợ.”

Chúa đáp, “Cha không ban cho con một thần khí sức mạnh hay sao?” (II Tim 1:7)

Bạn nói, “Con luôn lo lắng và thất vọng.”

Chúa đáp, “Hãy dâng hết cho Ta.” (I Peter 5:7)

Bạn nói, “Con không có Đức Tin mãnh mẽ.”

Chúa đáp, “Cha đã ban cho mọi người nguồn mạch Đức Tin.” (Rm 12:3)

Bạn nói, “Con không thông suốt đủ.”

Chúa đáp, “Cha ban cho con thần trí khôn ngoan.” (I Cor. 1:30)

/* Bổ Sung */

Bạn nói: “Không có ai ở bên cạnh con, con cô đơn…”

Chúa Đáp: “Đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *