Điều kiện để lãnh nhận bí tích thêm sức

Kết quả hình ảnh cho bí tích Thêm Sức

Kết quả hình ảnh cho bí tích Thêm Sức

Những người được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức theo Giáo Luật. Điều kiện nào để lãnh nhận bí tích thêm sức. Xem chi tiết về Bí tích thêm sức. Bạn có con đang muốn cho đi học để nhận bí tích thêm sức? Bạn chưa biết điều kiện để lãnh nhận bí tích thêm sức là gì?

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC THEO GIÁO LUẬT

Theo Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, s 11: “… Nhờ ơn bí tích Thêm Sức, họ (các tín hữu) gắn bó với Giáo Hội cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, do đó họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói, việc làm như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô…”.

Nhờ bí tích Thêm Sức, người tín hữu được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần. Đó là bẩy ơn: Khôn ngoan, hiểu biết, biết lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa. Vậy với những điều kiện nào để người tín hữu lãnh nhận các ơn của Chúa Thánh Thần hữu hiệu và nhờ đó họ được liên kết mật thiết với Thiên Chúa cũng như Giáo Hội. Giáo Luật chỉ ra những điều kiện sau đây:

1. Điều kiện hữu hiệu

Theo điều 889 # 1, để lãnh nhận bí tích Thêm Sức cách hữu hiệu thì đương sự cần phải đáp ứng hai điều kiện:

– Đã được Rửa Tội rồi: vì bí tích Rửa Tội là “cửa dẫn vào các bí tích” (điều 849) và “người nào đã không lãnh nhận bí tích Rửa Tội thì không thể lãnh nhận cách thành sự các bí tích khác” (điều 842 #1).

– Và chưa lãnh nhận bí tích Thêm Sức: vì bí tích Thêm Sức in một ấn tích vào linh hồn và chỉ lãnh một lần (x. điều 879) nên chỉ những ai chưa lãnh nhận bí tích Thêm Sức mới có khả năng lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

2. Điều kiện hợp pháp

Điều 889 #2 quy định: không kể trường hợp nguy tử, người đã nhận Bí tích Rửa Tội muốn lãnh nhận bí tích Thêm Sức cách hợp pháp, nếu đương sự đã đến tuổi khôn, thì buộc:

– Phải học hỏi đúng mức

– Phải được chuẩn bị đầy đủ

– Và phải có khả năng lặp lại các lời hứa khi chịu phép Rửa Tội

Như vậy, những ai trong trường hợp nguy tử, và những ai không biết sử dụng trí khôn thì được miễn trừ khỏi các đòi hỏi này.

3. Bổn phận lãnh nhận bí tích Thêm Sức

Theo Điều 890, “các tín hữu buộc phải lãnh nhận bí tích này vào thời gian thích hợp; các bậc cha mẹ, các vị chủ chăn, nhất là cha xứ, phải liệu sao cho các tín hữu được học hỏi đúng mức để lãnh nhận bí tích này, và được lãnh nhận vào thời gian thích hợp”.

Cha xứ có một trách nhiệm đặc biệt trong việc chuẩn bị đúng cách cho các trẻ em lãnh nhận bí tích Thêm Sức, nhờ việc giảng dạy giáo lý trong một thời gian thích hợp (x. điều 777, 2*). Điều 777, 4* còn đòi hỏi cha xứ phải đặc biệt liệu sao để “huấn giáo cho cả những người tàn tật về thể xác hoặc tinh thần, trong mức độ mà hoàn cảnh của họ cho phép” nhằm chuẩn bị thích đáng cho họ lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

Ngoài ra Giáo luật còn đòi hỏi phải lãnh nhận bí tích Thêm Sức trước đã:

– Những chủng sinh đã gia nhập đại chủng viện (điều 241 #2)

– Những ứng sinh đã ra nhập tập viện (điều 645 #1)

– Những ai muốn làm người đỡ đầu Rửa Tội (điều 870 #1,3*)

– Phải lãnh bí tích Thêm Sức trước khi kết hôn, nếu điều đó có thể thực hiện được mà không có bất tiện nghiêm trọng (Điều 1065 #1).

4. Mức tuổi để lãnh nhận bí tích Thêm Sức

Điều 891 quy định như sau: “Phải ban bí tích Thêm Sức cho các tín hữu vào khoảng tuổi khôn, trừ khi Hội Đồng Giám Mục ấn định một mức tuổi khác, trừ trường hợp nguy tử, hoặc trừ khi có một lý do nghiêm trọng khuyên làm cách khác, theo sự phán đoán của thừa tác viện”.

Mức tuổi theo Giáo luật ấn định là “vào khoảng tuổi khôn”, nghĩa là khoảng 7 tuổi. Tuy nhiên Giáo luật dành cho Hội Đồng Giám Mục ấn định một mức tuổi khác cho phù hợp, có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Tại Việt Nam, Hội Đồng Giám Mục chưa có quy định chung nào về mức tuổi lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

Thông thường, những người có trách nhiệm (cha xứ, cha mẹ, giáo lý viên…) cũng cần phải xét xem các em có đạt tới một mức độ trưởng thành tâm lý và tâm linh để hiểu về bí tích Thêm Sức hay không, vì bí tích này chứng nhận một người trưởng thành trong bình diện đức tin (được cụ thể bằng việc chính đương sự lặp lại các lời hứa khi chịu phép Rửa Tội). Dù mức tuổi được ấn định như thế nào đi nữa, chúng cần chú ý đến hai luật trừ:

– Trong trường hợp nguy tử, thì nên ban bí tích Thêm Sức ngay cho đương sự, dù các em chưa đến tuổi khôn (x. Điều 889 §2), để các em khỏi bị thiệt thòi ân sủng của bí tích.

– Khi có một lý do nghiêm trọng khuyên làm cách khác, thừa tác viên được phép quyết định một mức tuổi khác, có thể sớm hơn (vd. nếu có nguy cơ đương sự sau này không bao giờ có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức), hoặc nhỏ hơn (vd. đương sự rõ ràng chưa được chuẩn bị thích đáng để lãnh nhận bí tích Thêm Sức).

– Khi ban bí tích Rửa Tội cho người trên 14 tuổi, linh mục cử hành được Giám mục giáo phận ban năng quyền Thêm Sức cho họ.

– Nghi thức Thêm Sức của người tân tòng thành niên : Trừ khi có lý do nghiêm trọng, người thành niên được Rửa Tội, Thêm Sức, tham dự Thánh lễ và rước lễ ngay trong cùng một nghi thức (điều 866), gọi là nghi thức gia nhập Kitô giáo cho người trưởng thành. Do đó, không nên Rửa Tội người lớn mà không Thêm Sức ngay, để rồi tùy tiện ghép chung với việc Thêm Sức các trẻ em đã được Rửa Tội lúc sơ sinh.

5. Người đỡ đầu

Điều kiện hay tiêu chuẩn của người đỡ đầu trong bí tích Rửa Tội cũng giống như trong bí tích Thêm Sức, đã được nói ở điều 874#1, nơi đây xin nhắc lại những điểm chính yếu sau:

– Do chính người sắp lãnh nhận bí tích này chọn (nếu là người thành niên), hoặc do cha mẹ hay người giám hộ chọn, hoặc nếu thiếu những người ấy thì do cha xứ hay thừa tác viên chọn, và những người này phải có khả năng và ý muốn đảm nhận nhiệm vụ đó.

– Đủ mười sáu tuổi trọn, trừ khi Giám mục Giáo phận ấn định mức tuổi khác.

– Là người Công giáo đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức và Thánh Thể, có đời sống xứng hợp với đức tin và nhiệm vụ đảm nhận.

– Không mắc một hình phạt của Giáo Luật đã được tuyên kết hay tuyên bố cách hợp pháp.

– Không phải là cha mẹ đẻ của người được Rửa Tội, Thêm Sức.

– Để giúp người đỡ đầu chu toàn bổn phận của mình, điều 893#2 khuyên nên chọn một người đỡ đầu cho cả bí tích Rửa Tội và Thêm Sức.

Lm. Luca Quang Huy

1 thought on “Điều kiện để lãnh nhận bí tích thêm sức

  1. Con năm nay 19 tuổi, năm con 14 tuổi con phải bắt buộc xa quê nên con chưa đc Ban bí tích thêm sức. Giờ đây con cũng bận bịu công việc nên kh có thời gian để học giáo lý, Kh có tgian về quê để nhận bí tích, vậy cho con hỏi sau này con còn được nhận bí tích thêm sức kh ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *