Kết quả hình ảnh cho Bí tích truyền chức Thánh
Posted in 7 phép Bí tích

Bí tích truyền chức Thánh? Đức Thánh Cha giảng về bí tích truyền chức Thánh

Nội dung Bí tích truyền chức Thánh Bí tích Truyền Chức Thánh là gì? Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban quyền Linh…

Xem Thêm
Kết quả hình ảnh cho Phêrô Khảm
Posted in 7 phép Bí tích

Bí Tích Thêm Sức – Video GM Phêrô Khảm nói về Bí Tích Thêm Sức

Là một người theo đạo Công giáo, có lẽ ai cũng đều lãnh nhận bí tích thêm sức nhưng chắc hẳn, không phải cũng hiểu…

Xem Thêm