Giới thiệu

Mang ý tưởng ban đầu là Website viết tin tức về giáo hội, những bài viết hữu ích về Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các Thánh. Daoconggiao.net mong muốn đóng góp một phần sức lực của mình vào công cuộc Truyền giáo của giáo hội như lời Chúa Giêsu có nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (MT 28,19)”

Nội dung của Daoconggiao.net sẽ tập trung vào những nội dung về Chúa Giêsu, mẹ Maria, giáo hội Công giáo Việt Nam và giáo hội Công giáo hoàn cầu, không cổ vũ nội dung bạo lực và chính trị. Hi vọng, một chút nỗ lực của đội ngũ biên tập viên của Daoconggiao.net sẽ được quý bạn đón nhận !!!