Posted in Hữu Ích

Cảm nhận về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Ngày thứ 2 vừa qua, tôi có dịp xem lại bộ phim: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Dù đã xem trước đó đôi lần,…

Đọc Thêm... Cảm nhận về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
Posted in Hữu Ích

Chúa nói gì mỗi khi bạn gặp khó khăn?

/* Sưu Tầm */ Bạn nói, “Không thể.” Chúa đáp: “Tất cả mọi sự đều có thể.” (Lc 18:27) Bạn nói, “Con rất mệt mỏi.”…

Đọc Thêm... Chúa nói gì mỗi khi bạn gặp khó khăn?
Posted in Hữu Ích

15 ân huệ Đức Mẹ hứa ban cho những ai siêng năng lần hạt Mân Côi

Chào các bạn, nếu như bài trước, Daoconggiao.net đã chỉ bạn cách lần hạt Mân Côi thì trong bài này, Daoconggiao.net xin gửi đến bạn 15 điều…

Đọc Thêm... 15 ân huệ Đức Mẹ hứa ban cho những ai siêng năng lần hạt Mân Côi
Posted in Hữu Ích

Sự khác nhau giữa đạo Công giáo và đạo Tin Lành

Dù là người Công giáo nhưng nhiều khi nhiều bạn theo Đạo Công Giáo nhiều khi không biết rằng sự khác nhau giữa Đạo Công Giáo và Đạo…

Đọc Thêm... Sự khác nhau giữa đạo Công giáo và đạo Tin Lành