Posted in Hữu ích

Triết gia Simone Weil trong bảy câu trích

Triết gia, nhà thần nghiệm Simone Weil là sao chổi ở thời kỳ giữa hai thế chiến. Trong quá trình dài trên con đường tìm…

Xem Thêm