Kết quả hình ảnh cho kinh thánh
Posted in Tân ước

Các Sách Tân Ước

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 1. Nội dung Trong toàn bộ Thánh Kinh, các sách Tân Ước, đặc biệt là các sách Tin Mừng chiếm…

Xem Thêm
Kết quả hình ảnh cho Sách Xuất hành
Posted in Cựu ước

Sách Xuất hành

SÁCH XUẤT HÀNH Từ chương 1 đến chương 10 CHƯƠNG 1 1 Sau đây là tên những con cái Ít-ra-en đã đến Ai-cập với ông…

Xem Thêm
Kết quả hình ảnh cho Sách Sáng thế
Posted in Cựu ước

Sách Sáng thế (Sáng Thế Ký)

SÁCH SÁNG THẾ Từ chương 1 đến chương 10 CHƯƠNG 1 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Đất còn trống…

Xem Thêm