Kết quả hình ảnh cho Sách Xuất hành
Posted in Cựu ước

Sách Xuất hành

SÁCH XUẤT HÀNH Từ chương 1 đến chương 10 CHƯƠNG 1 1 Sau đây là tên những con cái Ít-ra-en đã đến Ai-cập với ông…

Xem Thêm
Kết quả hình ảnh cho Sách Sáng thế
Posted in Cựu ước

Sách Sáng thế (Sáng Thế Ký)

SÁCH SÁNG THẾ Từ chương 1 đến chương 10 CHƯƠNG 1 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Đất còn trống…

Xem Thêm