Nghi thức cử hành bí tích Thêm Sức

Kết quả hình ảnh cho bí tích Thêm Sức

Kết quả hình ảnh cho bí tích Thêm Sức

Tất cả những nghi thức cử hành bí tích Thêm Sức của Hội Thánh. Văn bản được lấy từ toàn tổng giám mục Hà Nội. Những gia đình có con em sắp lãnh nhận bó tích thêm sức vui lòng đọc kĩ những nghi thức cử hành bí tích Thêm Sức và xem thêm: Điều kiện để lãnh nhận bí tích thêm sức

Chú ý:

– Trong tất cả các thánh lễ ĐGM chủ sự, nếu cung thánh rộng đủ, nhà thờ có mirco và giúp lễ đầy đủ, ĐGM sẽ đứng tại ghế chủ tọa (không đứng tại bàn thờ) để làm dấu thánh giá và mở đầu Thánh lễ. Sẽ có giúp lễ cầm micro và sách cho ngài. Bàn thờ để trống (không để micro và sách) cho đến phần phụng vụ thánh thể.

– Cha xứ sẽ giới thiệu ứng viên lãnh nhận Thêm Sức ngay sau khi công bố Phúc Âm.

– ĐGM sẽ giảng sau khi giới thiệu ứng viên.

– Mỗi ứng viên được xức Dầu bởi ĐGM sẽ quì trước mặt ngài để lãnh nhận bí tích.

– Khi xức Dầu Thánh, không cần người lau Dầu trên trán sau khi xức Dầu.

– ĐGM không ký Sổ Thêm Sức trong thánh lễ

Sau khi công bố Phúc Âm, giúp lễ tiến đến ĐGM lấy gậy và đưa mũ mitra cho ngài trong lúc đó giúp lễ khác mang một ghế cho ĐGM ra trước bàn thờ nơi ngài sẽ ban BT Thêm Sức.

Khi ĐGM ngồi, cha xứ mời tất cả những người sẽ lãnh nhận BT Thêm Sức đứng lên và ngài giới thiệu họ với ĐGM bằng những lời tương tự như sau:

Kính thưa Đức Cha,

Hôm nay giáo xứ chúng con có … (tổng số) em sẽ lãnh nhận bí tích Thêm Sức, … (số) em nữ và … (số) em nam. Các em đã học xong chương trình giáo lý (cụ thể chương trình nào) trong thời gian…(bao lâu). Sau khi đã tĩnh tâm, giờ đây con xin giới thiệu các em và xin Đức Cha ban bí tích Thêm Sức cho các em.

ĐGM ngồi tại ghế giảng cho những người sẽ lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Đức Giám mục có thể có những lời tương tự sau đây:

Các Thánh Tông Đồ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Hiện xuống như lời Chúa đã hứa, các Ngài ban Chúa Thánh Thần mà làm cho ơn Bí Tích Rửa Tội được hào hảo, như chúng ta đã nghe đọc trong Sách Công vụ Tông đồ. Khi Thánh Phaolô đặt tay trên một số người đã chịu phép Rửa Tội thì Chúa Thánh Thần liền ngự xuống trên họ, họ nói được nhiều thứ tiếng và tiên tri.

Các Đức Giám mục là những người kế vị các Thánh Tông đồ cũng được hưởng quyền đó, và hoặc do chính các Ngài, hoặc do những Linh mục đã được thiết định hợp pháp để làm việc này, các Ngài ban Chúa Thánh Thần cho những ai đã được tái sinh nhờ phép Rửa Tội.

Mặc dầu ngày nay việc Chúa Thánh Thần ngự đến không còn biểu lộ bằng việc ban ơn nói nhiều thứ tiếng nữa, nhưng do đức tin, chúng ta biết thật rằng chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhờ Người mà tình yêu Chúa đổ xuống trong lòng chúng ta, và chúng ta được liên kết trong sự duy nhất của Đức tin và trong nhiều ơn kêu gọi khác nhau; chúng ta cũng biết rằng Chúa Thánh Thần hoạt động cách vô hình để thánh hoá và hiệp nhất Hội Thánh.

Các con (anh chị em) thân mến, việc ban Chúa Thánh Thần mà các con (anh chị em) sắp lãnh nhận sẽ là ấn tín thiêng liêng làm cho các con (anh chị em) nên giống Chúa Kitô và nên những chi thể hoàn hảo hơn của Hội Thánh Người. Vì chính Chúa Kitô khi chịu phép Rửa do tay Thánh Gioan, cũng được Chúa Thánh Thần xức dầu, để được sai đi chu toàn sứ mạng là đốt lửa Chúa Thánh Thần khắc mặt đất.

Vậy các con (anh chi em) đã chịu phép Rửa tội, giờ đây các con (anh chị em) hãy lãnh nhận sức mạnh Thánh Thần của Đức Kitô và tiếp nhận dấu Thánh Giá Người trên trán các con (anh chị em). Bởi đấy các con (anh chị em) phải làm chứng trước mặt thế gian về mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô để đời sống các con (anh chị em) trở nên hương thơm của Chúa Kitô khắc mọi nơi như lời Thánh Phaolô Tông đồ đã nói. Nhiệm thể Chúa Kitô là Hội Thánh, là dân Thiên Chúa, tiếp nhận nhiều ơn của người, do Chúa Thánh Thần phân phát cho từng người, để xây dựng Nhiệm Thể Người trong sự hiệp nhất và trong đức ái.

Vậy các con (anh chị em) hãy trở nên những chi thể sống động của Hội Thánh và nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, các con (anh chị em) hãy cố gắng phục vụ mọi người theo gương Chúa Kitô, Đấng không đến để phục vụ, nhưng là để phục vụ.

Nhưng giờ đây, trước khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các con (anh chi em) hãy tuyên xưng lại Đức tin mà chính các con (anh chị em) hay cha mẹ và những người đỡ đầu của các con (anh chị em) cùng với Hội Thánh đã tuyên xưng khi các con (anh chị em) chịu phép Rửa tội.

TUYÊN XƯNG LẠI LỜI HỨA

KHI CHỊU PHÉP RỬA TỘI

Sau đó những linh mục giúp ĐGM xức Dầu Thánh (nếu có) sẽ tiến ra đứng hai bên ĐGM. Các người chịu phép đứng và ĐGM hỏi:

Đức Giám mục: Các con (anh chị em) có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không?

Các người chịu phép (đồng thanh trả lời): Thưa con từ bỏ.

Đức Giám mục: Các con (anh chị em) có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

Các người chịu phép: Thưa con tin.

Đức Giám mục: Các con (anh chi em) có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Các người chịu phép: Thưa con tin.

Đức Giám mục: Các con (anh chị em) có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Đấng ban sự sống, Đấng mà hôm nay nhờ Bí Tích Thêm sức, các con (anh chị em) sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt, như các Thánh Tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không?

Các người chịu phép: Thưa con tin.

Đức Giám mục: Các con (anh chị em) có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Các người chịu phép: Thưa con tin.

Đức Giám mục chấp nhận việc tuyên xưng này, Ngài công bố Đức tin của Hội Thánh mà rằng:

Đức Giám mục: Đó là đức tin của chúng ta, đó là Đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng Đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả cộng đồng: Amen.

NGHI THỨC ĐẶT TAY

ĐGM bỏ mũ mitra đứng chắp tay, hướng về dân chúng mà nói:

Đức Giám mục:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong Bí Tích Rửa tội, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh, và xức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Đoạn Đức Giám mục đặt tay trên các người chịu phép (các Linh mục giúp ban phép Thêm sức với ngài giơ tay trong thinh lặng). Chỉ một mình Đức Giám mục đọc:

Đức Giám mục:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi Nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần, Đấng An ủi trong những người này; Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức; Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Đ- Amen.

XỨC DẦU THÁNH

1. Mười em (5 nam, 5 nữ) tiến đến trước mặt Đức Giám mục, người đỡ đầu thì đặt tay phải trên vai em đó. Mỗi em (trong số 10 em này) quì trước ĐGM và thưa như sau (lúc này không đàn hát, giúp lễ cầm micro):

Kính thưa Đức Cha, tên con là … (ví dụ: Giuse Nguyễn Văn Nam). Con xin Đức Cha ban Bí Tích Thêm Sức cho con.

Đức Giám mục nhúng đầu ngón cái tay phải vào Dầu Thánh S.C, rồi ghi hình Thánh giá trên trán người chịu phép mà nói rằng:

Đức Giám mục: T…HÃY LÃNH NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN.

Người chịu phép: Amen.

Đức Giám mục (nói tiếp): Bình an của Chúa ở cùng con.

Người chịu phép: Và ở cùng Cha.

2. Sau khi 10 em lãnh nhận BT Thêm Sức, trong trường hợp có đông người chịu phép nên có các linh mục giúp ĐGM ban BT Thêm Sức, thầy Phó tế (hay giúp lễ) dâng khay Dầu Thánh cho Đức Giám Mục. Mỗi linh mục giúp ban BT Thêm Sức tiến đến ĐGM và nhận Dầu Thánh. Ca đoàn hát bài xứng hợp nhưng không lớn lắm, vẫn để micro gần ĐGM, để mọi người vẫn nghe được nghi thức đang diễn ra.

Xức dầu xong Đức Giám Mục (và các linh mục) rửa tay.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa Cha toàn năng: chớ gì lời nguyện của chúng ta được hiệp nhất như chỉ có một đức tin, đức cậy và đức mến phát xuất từ Chúa Thánh Thần.

Thừa tác viên xướng:

– Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tôi tớ mà Chúa Thánh Thần đã ngự đến làm cho vững mạnh, để họ vững vàng trong đức tin, bền đỗ trong đức ái mà làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc sống hằng ngày. (hát)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

– Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cha mẹ chúng con, những người đỡ đầu và các cô chú giáo lý viên, để khi họ nâng đỡ đức tin của chúng con, những người vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, họ dùng lời nói và gương lành mà luôn luôn khuyên nhủ chúng con theo chân Chúa Kitô. (hát)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

– Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh, cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI, Đức Tổng Giám mục Phêrô của chúng con và toàn thể các Giám mục, để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần đoàn tụ trong một đức tin và đức mến, luôn lan rộng và tăng trưởng cho tới ngày Chúa đến. (hát)

Chúng ta hãy cầu nguyện.

– Chúng ta cầu xin Chúa cho toàn thể thế giới, để mọi người cũng có một Đấng Tạo Hoá và một Cha chung, biết nhìn nhận nhau như anh em không phân biệt chủng tộc hay quốc gia, và thành tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa là sự bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần. (hát)

Chúng ta hãy cầu xin.

Đức Giám mục: Lạy Chúa, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Thánh Tông đồ, và muốn nhờ các Ngài và những kẻ nối vị các Ngài mà ban Chúa Thánh Thần cho toàn thể các tín hữu, xin Chúa đoái thương nghe lời chúng con cầu nguyện, để giờ đây tuôn đổ xuống tâm hồn các tín hữu ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa đã thương thực hiện lúc khởi sự rao giảng Phúc Âm. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ- Amen.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Sau lời nguyện chung, sẽ tiếp đến Phụng vụ Thánh Thể theo như nghi thức Thánh lễ, trừ ít điều chỉ dẫn dưới đây:

a. Không được đọc kinh Tin Kính, vì đã tuyên xưng đức tin rồi.

b. Một vài người trong những người vừa chịu phép Thêm sức có thể cùng đi với những người khác tiến dâng của lễ. Của lễ tiến dâng nên chỉ gồm bánh và rượu hoặc nhất thiết phải có bánh lễ và rượu sẽ được truyền phép trong Thánh lễ. Bánh lễ được đặt trong các bình, không bọc trong giấy nilông. Tránh dâng các quá nhiều những thứ khác làm cho các tín hữu không nghĩ rằng của lễ dâng lên bàn thờ là bánh và rượu nho.

c. Khi sử dụng Lễ qui Rôma, thì đọc Hanc igitur riêng.

Lời nguyện trên lễ vật:

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhân từ chấp nhận những ước nguyện của các tôi tớ Chúa, để khi họ đã được nên giống Con Chúa cách hoàn hảo hơn, họ luôn luôn cố gắng làm chứng về Người khi họ tham dự Thánh lễ kỷ niệm ơn cứu độ, nhờ đó người ban Thánh Thần Chúa cho chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đ- Amen.

Ca Hiệp lễ (Tv. 33,6-9).

Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Lời nguyện Hiệp lễ:

Lạy Chúa, từ nay xin dùng phúc lành của Chúa mà theo dõi những kẻ được Chúa Thánh Thần xức dầu và được nuôi dưỡng bằng nhiệm tích Con Chúa, để khi đã lướt thắng mọi nghịch cảnh, họ lấy đời sống thánh thiện làm cho Hội Thánh được vui mừng và dùng các việc từ thiện làm cho Hội Thánh được bành trướng trong thế gian. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚC LÀNH

Thay lời chúc lành thường lệ, cuối lễ sẽ dùng công thức ban phép lành sau đây:

Xin Thiên Chúa Cha toàn năng, Đấng đã làm cho anh chị em, những người đã được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, nên dưỡng tử Người ban phúc lành cho anh chị em, và gìn giữ anh chị em xứng đáng với tình phụ tử của Người.

Đ- Amen.

Xin Con Một Chúa, Đấng đã hứa cho Thánh Thần chân lý sẽ ở mãi trong Hội Thánh, ban phúc lành cho anh chị em, và dùng quyền lực của Người mà làm cho anh chị em được mạnh mẽ trong việc tuyên xưng đức tin chân chính.

Đ- Amen.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã đốt lửa đức mến trong tâm hồn các môn đệ Người, ban phúc lành cho anh chị em, và đưa anh chị em đã tập hợp nên một thẳng tiến về hưởng niềm vui mừng trong Nước Thiên Chúa.

Đ- Amen.

Rồi Đức Giám mục đọc tiếp:

Đức Giám mục: Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha + và Con + và Thánh Thần + ban phúc lành cho anh chị em.

Đ- Amen.

Nếu muốn có lời cám ơn thì có thể làm vào lúc này. Đề nghị cám ơn ngắn gọn.

CÁC MẪU BÀI ĐỌC DÙNG TRONG THÁNH LỄ THÊM SỨC

Viết tắt:

SLR: Sách Lễ Roma

SĐB/NL: Sách Bài Đọc Ngoại Lịch

S: số

Chú ý: Những mẫu bài đọc này được dùng trong thánh lễ ban bí tích Thêm Sức vào các Chúa Nhật thường niên và ngày thường trong tuần.

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Mẫu 1 : “Thánh Thần Chúa ở trên tôi”

Lễ phục đỏ

SLR trang 837 và 978

Bài đọc I : Is 11,1-4a (SBĐ/NL trang 166, s. 1)

Bài đọc II : Ep 1,3a…19a (SBĐ/NL trang 172, s. 11)

Tin Mừng : Lc 4,16-22a (SBĐ/NL trang 176, s. 5)

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Mẫu 2 : “Hoan lạc trong Thánh Thần”

Lễ phục đỏ

SLR trang 840 và 978

Bài đọc I : Is 61,1…9 (SBĐ/NL trang 167, s. 3)

Bài đọc II : Ep 4,1-6 (SBĐ/NL trang 143, s. 8)

Tin Mừng : Lc 10,21-24 (SBĐ/NL trang 177, s. 7)

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Mẫu 3 : “Đấng Phù Trợ ở với các con”

Lễ phục đỏ

SLR trang 837 và 978

Bài đọc I : Is 42,1-3a (SBĐ/NL trang 166, s. 2)

Bài đọc II : Rm 8,14-17 (SBĐ/NL trang 171, s. 7)

Tin Mừng : Ga 14,15-17 (SBĐ/NL trang 178, s. 9)

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Mẫu 4 : “Vị Thầy nội tâm”

Lễ phục đỏ

SLR trang 840 và 978

Bài đọc I : Ge 2,23a.26-30a (SBĐ/NL trang 167, s. 5)

Bài đọc II : 1Cr 12,4-13 (SBĐ/NL trang 171, s. 9)

Tin Mừng : Ga 16,5b…13a (SBĐ/NL trang 179, s. 12)

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Mẫu 5 : “Để các con nên chứng nhân”

Lễ phục đỏ

SLR trang 837 và 978

Bài đọc I : Ed 36,24-28 (SBĐ/NL trang 158, s. 2)

Bài đọc II : Gl 5,16…25 (SBĐ/NL trang 172, s. 10)

Tin Mừng : Ga 15,18…27 (SBĐ/NL trang 179, s. 11)

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Mẫu 6 : “Chúa Thánh Thần và việc truyền giáo”

Lễ phục đỏ (mùa PS trắng)

SLR trang 842 và 978

Bài đọc I : Is 11,1-4a (SBĐ/NL trang 166, s. 1)

* mùa PS Cv 1,3-8 (SBĐ/NL trang 168, s. 1)

Bài đọc II : Ep 1,3a…19a (SBĐ/NL trang 172, s. 11)

Tin Mừng : Lc 8,4…15 (SBĐ/NL trang 177, s. 6)

* mùa PS Ga 14,23-26 (SBĐ/NL trang 179, s. 10)

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Mẫu 7 : “Chúa Thánh Thần và Hội Thánh”

Lễ phục đỏ (mùa PS trắng)

SLR trang 838 và 978

Bài đọc I : Is 11,1-4a (SBĐ/NL trang 166, s. 1)

* mùa PS Cv 8,1…17 (SBĐ/NL trang 169, s. 3)

Bài đọc II : Rm 8,26-27 (SBĐ/NL trang 171, s. 8)

Tin Mừng : Ga 7,37b-39 (SBĐ/NL trang 178, s. 8)

THÁNH LỄ THÊM SỨC

Mẫu 8 : “Chúa Thánh Thần và tín hữu Kitô”

Lễ phục đỏ (mùa PS trắng)

SLR trang 840 và 978

Bài đọc I : Ge 2,23a.26-30a (SBĐ/NL trang 167, s. 5)

* mùa PS Cv 19,1b-6a (SBĐ/NL trang 170, s. 5)

Bài đọc II : Rm 8,14-17 (SBĐ/NL trang 171, s. 7)

Tin Mừng : Lc 4,16-22a (SBĐ/NL trang 176, s. 5)

* mùa PS Ga 16,5b…13a (SBĐ/NL trang 179, s. 12)

Vp. Tòa TGM Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *