Kết quả hình ảnh cho nhà thờ hàm long
Posted in Nhà thờ đẹp

Nhà thờ Hàm Long

Nhà thờ Hàm Long là một nhà thờ của Giáo hội Công giáo Rôma, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Đây là một trong những nhà thờ lớn đẹp…

Xem Thêm