Posted in Kinh Cầu nguyện

Triết gia Simone Weil bình luận về Kinh Lạy Cha

Chào các bạn, nếu như hôm trước, chúng ta đã được biết rằng, Kinh Lạy Cha được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, cũng trong…

Xem Thêm
Posted in Kinh Cầu nguyện

Nguyên văn Kinh Lạy Cha với 3 thứ tiếng

Là lời Kinh được cất lên nhiều nhất trong ngày của một Kito Hữu, Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện được biết đến nhiều…

Xem Thêm