Posted in Hữu Ích

Cảm nhận về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Ngày thứ 2 vừa qua, tôi có dịp xem lại bộ phim: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Dù đã xem trước đó đôi lần,…

Đọc Thêm... Cảm nhận về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu