Tu Đức (Bài 5): Đức Tiết Độ

I/ Bản chất: (+)

Theo giáo huấn của Giáo Hội: Đức tiết độ là một luân đức “chế ngự sự hấp dẫn” của các thú vui, và mang lại sự quân bình cho ta trong việc sử dụng của cải trần gian.
Đức tiết độ làm cho ta làm chủ được ý chí. Ý chí giúp làm chủ được bản năng và cầm hãm được dục vọng.

Người tiết độ thì quy hướng các thèm muốn giác quan của mình về đường lành. tuân giữ một sự thận trọng lành mạnh và không để mình bị lôi kéo vào những đam mê nhục dục (1809).

Như vậy đức tiết độ là phương thế giúp ta điều khiển được lòng ham muốn của cải, kìm hãm những thú vui giác quan, nhất là xúc giác và vị giác trong giới hạn lý trí và đức tin hướng dẫn.

II/ Thành phần đức tiết độ:

Tiết độ tình dục: Sống trong sạch, trinh khiết.

Tiết độ tính tự trọng: Sống khiêm nhường.

Tiết độ lòng hăng say: Sống hiền hòa.

Tiết độ lòng ham tiền của: Sống thanh bần.

III/ Phương thế thực thi: Để thực thi đức tiết độ, ta cần dùng những phương thế sau đây:

1. Điều độ dinh dưỡng: Tiết độ trong sự dinh dưỡng là không bê tha chè chén, nhậu nhẹt say sưa, không tìm thỏa mãn khẩu vị. Biết điều độ trong việc ăn uống vì theo nguyên tắc “người ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn”.

2. Thánh hóa ẩm thực: Ăn uống không những phải điều độ, mà còn phải nên gương mẫu và thánh hóa việc ăn uống bằng việc tự tìm cách ăn uống kham khổ, chay tịnh, kiêng cử, hãm dẹp để linh hồn điều khiển thân xác. Tinh Thần dễ thống trị vật chất, phần Thượng dễ quản trị phần hạ, để linh hồn dễ dàng thuần phục ý Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *